Çalışma Saatleri : Pazartesi - Cumartesi / 09:00 - 18:00

PROSES VE MALZEME KONTROL

PROSES VE MALZEME KONTROL

1-AMAÇ
Üretim sürecinde kullanılacak tüm girdilerin giriş kontrolde uygunluğunun doğrulanması, proses kontrolde ve ürün sevkiyatı öncesinde son kontrollerinin yapılması ve sevkiyat esnasında müşteri beklentilerinin tam olarak karşılanması için sistem belirlemektir.

2-KAPSAM
Bu prosedür TEKFIX‘ de üretilen tüm ürünler ve üretim süreçleri için uygulanır.

3-SORUMLULUKLAR
Bu prosedürün uygulanmasından Entegre Yönetim ve Üretim Müdürü sorumludur.

4-UYGULAMALAR
4.1-   GİRİŞ KALİTE KONTROL

4.1.1 - Gelen hammadde veya fason işlem görmüş ürünler Depo Sorumlusu tarafından miktar kontrolü yapıldıktan sonra ilgili depolama alanına alınır.

4.1.2 - Giriş Kalite Kontrol Sorumlusu ürünün (FRM.07.05.01) Giriş Kontrol Planında belirtilen kriterlere göre kontrollerini yapar.

4.1.3 - Kontrol sonuçları hammadde girişinde (FRM.07.05.07) Kontrol Raporunu Giriş Kontrol kutucuğunu işaretleyerek, fason işlem görmüş ürünlerin kontrol sonuçlarını da (FRM.07.05.02) Giriş Kontrol Raporu (Fason İşlem) formuna kaydedilir.

4.1.4 - Kontrol edilen numuneler, ürünün Giriş Kontrol Planında belirtilen şartları sağlıyor ise ürün onaylanır ve tanımlı olan alanına konulur.Uygun olmayan ürünler için (PRS.08.02) Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü uygulanır.

PROSES VE MALZEME KONTROL