Çalışma Saatleri : Pazartesi - Cumartesi / 09:00 - 18:00

PROSES VE MALZEME KONTROL

PROSES VE MALZEME KONTROL

1-AMAÇ
Üretim sürecinde kullanılacak tüm girdilerin giriş kontrolde uygunluğunun doğrulanması, proses kontrolde ve ürün sevkiyatı öncesinde son kontrollerinin yapılması ve sevkiyat esnasında müşteri beklentilerinin tam olarak karşılanması için sistem belirlemektir.

2-KAPSAM
Bu prosedür TEKFIX‘ de üretilen tüm ürünler ve üretim süreçleri için uygulanır.

3-SORUMLULUKLAR
Bu prosedürün uygulanmasından Entegre Yönetim ve Üretim Müdürü sorumludur.

4-UYGULAMALAR
4.1-   GİRİŞ KALİTE KONTROL

4.1.1 - Gelen hammadde veya fason işlem görmüş ürünler Depo Sorumlusu tarafından miktar kontrolü yapıldıktan sonra ilgili depolama alanına alınır.

4.1.2 - Giriş Kalite Kontrol Sorumlusu ürünün (FRM.07.05.01) Giriş Kontrol Planında belirtilen kriterlere göre kontrollerini yapar.

4.1.3 - Kontrol sonuçları hammadde girişinde (FRM.07.05.07) Kontrol Raporunu Giriş Kontrol kutucuğunu işaretleyerek, fason işlem görmüş ürünlerin kontrol sonuçlarını da (FRM.07.05.02) Giriş Kontrol Raporu (Fason İşlem) formuna kaydedilir.

4.1.4 - Kontrol edilen numuneler, ürünün Giriş Kontrol Planında belirtilen şartları sağlıyor ise ürün onaylanır ve tanımlı olan alanına konulur.Uygun olmayan ürünler için (PRS.08.02) Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü uygulanır.

4-RAPORLAMA VE KONTROL
5-   FİNAL KONTROL

5.1 - Kaplamadan gelen ürünler ölçüm ve görsel kontrolünden sonra yabancı madde ayıklaması yapılır.

5.1 - Müşterimizin isteği üzerine malzemeler kameralı ayıklama ile 100% ayıklanır.

5.1 - Cnc Otomat Parçalar 3D CNC CMM makinası ile ölçümleri yapılır.

5.1 - Ürünlerin bütün raporları hazırlanarak paketleme için sevkiyata gönderilir.

PROSES VE MALZEME KONTROL